Technologia, która czyni różnicę

W ostatnim czasie, na rynku globalnym, nastąpił niespodziewany dotąd wzrost popytu na rozwiązania oferujące wsparcie technologiczne procesu dydaktycznego. Urzędy Miast oraz Gmin, instytucje edukacyjne, wydawcy, a także szkoły publiczne i prywatne, zainwestowały znaczne fundusze w produkty, mające na celu poprawę efektywności procesu nauczania oraz ułatwienie pracy pedagogów. Nastąpił olbrzymi wzrost rozwoju aplikacji offline, online, mobilnych, w chmurze, a także rozwiązań LMS, dedykowanych oprogramowań, zaawansowanych sprzętów elektronicznych, rozwiązań wspierających potrzeby edukacyjne, a nawet narzędzi, które pozwalają uczniom doświadczać w klasach rozszerzonej rzeczywistości.

Niestety, nie każde tego typu rozwiązanie jest proste w użyciu. Nie wszystkie zostały opracowane w sposób zgodny z realnymi potrzebami uczniów i nauczycieli. W rezultacie wiele z nich ma bardzo ograniczoną użyteczność i możliwości zastosowania. Niemniej jednak, współczesna edukacja osiągnęła etap, w którym technologia stała się nieodłącznym elementem procesu nauczania oraz uczenia się. To, czego więc potrzebujemy w tym momencie, to produkt, który wniesie rzeczywistą wartość, będąc przydatnym i zaprojektowanym tak, aby faktycznie poprawiać jakość globalnej edukacji. 

 

 • 75% nauczycieli wierzy, że treści cyfrowe całkowicie zastąpią papierowe podręczniki na przestrzeni kilku najbliższych lat
 • oczekuje się, że globalny rynek rozwiązań e-learningowych osiągnie 325 miliardów dolarów do końca 2025r.
 • rok szkolny 2015/16 był pierwszym rokiem w historii Stanów Zjednoczonych, kiedy większość ocen sumatywnych dokonano w formie cyfrowej, niż przy pomocy ołówka i papieru 

W najbliższych dziesięcioleciach rynek EdTech nadal będzie ewoluował. Dzisiejsza mentalność ludzi staje się coraz bardziej ukierunkowana na wyniki. Dokładamy więc wszelkich starań, aby przewidywać trendy, brać udział w stopniowej transformacji rynku edukacyjnego oraz zrozumieć potrzeby młodych ludzi z Generacji Z. Wierzymy, że jest to jedyny sposób radzenia sobie z ciągle rosnącymi wymaganiami i potrzebami tej dziedziny. Już teraz szkoły stają wobec wyzwania jakim jest zaspokojenie potrzeb nadchodzącego, znanego jako Alfa – pokolenia ludzi urodzonych w świecie wszechobecnej technologii oraz ery Internetu. Ich potrzeby powinny być rozumiane, spełniane w odpowiedni sposób oraz z odpowiednim wsparciem.

Ponadto, po raz pierwszy w historii, sztuczna inteligencja, mechanizmy adaptacyjne (uczenie adaptacyjne) i systemy oparte na uczeniu maszynowym, zaczęły się intensywnie skalować. 

 

Badania wykazują, że udział sztucznej inteligencji wzrośnie w sektorze edukacyjnym o 47,5% do końca 2021r. 

 

Skąd wiemy, że technologia jest skuteczna?

Kluczowa jest systematyka. Budowa struktur poznawczych opartych na nowych doświadczeniach, projektach edukacyjnych i eksperymentach, powinna być uzupełniona odpowiednimi ćwiczeniami, powtórzeniami i dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. Jest to absolutnie niezbędne. Ponadto należy często i wielokrotnie stosować zorientowaną na wyniki ocenę kształtującą.

W jaki sposób zachęcić uczniów do regularnego zwiększania swojego wysiłku? Statystyki dowodzą, że uczniowie korzystający z NUADU konsekwentnie wykonują przypisane im zadania uzyskując wysokie wyniki. Szkoły, w których nastąpiło wdrożenie NUADU zwiększają odrabialność zadań o 20-50% w pierwszych trzech miesiącach użytkowania

 

Jednym z powodów dlaczego uczniowie chętnie korzystają z NUADU jest fakt, że system dostarcza niezwykle ważnej dla tzw. Generacji Z informacji zwrotnej i natychmiastowej gratyfikacji.

Dzięki mechanizmom szybkiej analizy i raportowania nauczyciel ma możliwość ewaluacji wiedzy, nawet podczas pracy z wieloma uczniami jednocześnie.

Dane uzyskane na podstawie analizy stają się niezbędne do przeprowadzenia oceny nie tylko podsumowującej, ale także oceny formatywnej.

Takie podejście umożliwia nauczanie zorientowane na proces – nawet w nieprzyjaznych warunkach wynikających z wdrażania systemu edukacji masowej. 

 

Wyniki są również niezwykle istotne dla samych uczniów, którzy mogą wykonać wszystkie poniższe czynności przy pomocy raportów i natychmiastowego feedbacku: 

 

 • rozpoznawać własne umiejętności
 • zapoznawać się z osobistymi sukcesami edukacyjnymi
 • rozwijać umiejętności samooceny
 • kształtować swoje obawy
 • rozwijać właściwą motywację
 • rozumieć kryteria oceniania
 • określać własne umiejętności psychospołeczne
 • zdobywać wiedzę

Uczniowie uzyskują coraz wyższe wyniki

 

Najważniejszym dowodem sukcesu każdego systemu nauczania oraz strategii nauczania są rzeczywiste rezultaty. Łatwiej jest to osiągnąć, kiedy do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie. Niestety, spersonalizowana edukacja wymaga śledzenia postępów, analizowania oraz raportowania nawet milionów dostarczanych informacji.

Jest to niezwykle wymagające i wymaga wygodnego narzędzia edukacyjnego, które sprosta temu wyzwaniu. Idealnym rozwiązaniem byłoby monitorowanie danych tj. wydajność, szybkość oraz dokładność, w sposób czytelny i przejrzysty.

 

 

Wzrost zaangażowania i motywacji

 

Najbardziej wzorcowym opisem zaangażowania uczniów byłaby faktyczna chęć zainwestowania czasu i wysiłku w proces uczenia się. Skupienie uwagi ucznia nie jest prostą sprawą. Jak wykazują badania, średni czas koncentracji przedstawicieli pokolenia Generacji Z wynosi zaledwie 2,8 sekundy.

Jak więc przykuć uwagę ucznia? W trakcie lekcji napotykane są następujące reakcje:

 • Pełne zaangażowanie: skupienie uwagi i intensywne zaangażowanie. Uczniowie dostrzegają wartość w wykonywanych przez nich zadaniach i podejmują starania aby przezwyciężyć trudności.
 • Strategiczna uległość: skupienie uwagi, niskie zaangażowanie. Uczniowie nie widzą żadnej wartości w wykonywanych przez nich zadaniach, ale rozpoznają pewne korzyści, jakie z nich wynikają (mianowicie oceny).
 • Nieznaczna uległość: niska koncentracja, niskie zaangażowanie. Uczniowie inwestują minimum wysiłku – przede wszystkim, aby uniknąć negatywnych konsekwencji  wynikających z braku uczenia się.
 • Wycofanie – brak skupienia oraz uwagi, połączony  z brakiem zaangażowania. Uczniowie odmawiają wykonywania zadań, ale powstrzymują się od zakłócania procesu uczenia się innych.
 • Rebelia – brak skupienia oraz uwagi, połączony z brakiem zaangażowania. Uczniowie odmawiają wykonywania zadań, demonstrują negatywne nastawienie i ingerują w pracę innych.

 

Uczniowie przejawiający dwa pierwsze stopnie zaangażowania powinni stanowić około 50% klasy. W przeciwnym wypadku zapanowanie nad grupą staje się prawdziwym wyzwaniem dla nauczyciela. Ponieważ to nauczyciel jest odpowiedzialny za budowanie zaangażowania, dobrze rozwinięta technologia może stać się niezwodnym sprzymierzeńcem.

Edukacja z NUADU nie wywiera presji psychicznej. Uczniowie otrzymują natychmiastową informację zwrotną i mają szansę pracować nad swoimi wynikami w zaciszu domowym. Dodatkowo, nie są zmuszeni do ciągłego porównywania się z innymi uczniami. Wszystkie te cechy sprzyjają rozbudowaniu odpowiedniego stopnia motywacji i efektywności procesu dydaktycznego, co potwierdzają liczne ankiety. 

 

 Niemalże 60% uczniów oddało pozytywną odpowiedź na pytanie: „Czy korzystanie z NUADU zwiększyło Twoją motywację do odrabiania prac domowych?

 

 

Nauczyciele oszczędzają swój czas

 

Nie jest tajemnicą, że nauczyciele nie są w stanie zapewnić swoim uczniom spersonalizowanej edukacji w standardowych warunkach. Z jednej strony uczniów jest zbyt wielu, żeby móc poświęcić każdemu z nich tyle samo czasu na konsultacje oraz pracę administracyjną, z drugiej strony nauczyciele mają do czynienia z jednostkami, które wymagają zindywidualizowanej strategii edukacyjnej, a także stałego wsparcia.

Zgodnie z projektem OECD, znanym jako „Edukacja w skrócie”, w którym wzięło udział ponad 100 000 nauczycieli z 35 krajów (OECD (2014), “Indicator D4: How much time do teachers spend teaching?”, in Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing.), najbardziej czasochłonnymi zajęciami oprócz samego nauczania, jest przygotowywanie się do zajęć i przeglądanie prac domowych uczniów. Czy jest coś co możemy z tym zrobić? W dobie współczesnej technologii oraz powszechnego stosowania mechanizmów adaptacyjnych oraz sztucznej inteligencji, żmudne czynności mogą stać się zautomatyzowane w bardzo wydajny sposób. NUADU jest tego doskonałym przykładem.

 

Dostosowanie procesu nauczania oraz personalizacja doświadczenia edukacyjnego wymagają dużo czasu i energii. NUADU umożliwia nauczycielom zlecanie zestawów zadań określonym grupom (Rysunek 10.), co ułatwia  opracowanie odpowiednich testów oraz prac domowych. Szybki i łatwy dostęp do bazy ponad 100 000 gotowych zadań oraz ich wielu wariantów (Rysunek 11.) znacznie skraca czas przygotowania.

 

 

Wyniki ankiety wskazują, ze ponad 60% nauczycieli pozytywnie odpowiedziało na pytanie: „Czy uważasz, że system NUADU oszczędza Twój czas?”

Rezultat jednoznacznie wskazuje, że nowoczesna technologia przyczynia się do poprawy jakości procesu nauczania w szkołach.

 

 

Technologia przyjazna dla użytkownika

 

Kiedy otrząśniemy się z pierwszego wrażenia po zetknięciu z innowacjami technologicznymi w edukacji, staje się oczywiste, że stały się ona niezbędne, a programy i narzędzia skierowane do nauczycieli i uczniów mają praktyczną wartość i są łatwe w użyciu. Każda minuta lekcji jest niezwykle cenna. Awarie techniczne są nie do pokonania, a długie godziny przeznaczone na szkolenia są uciążliwe. 

 

Wyniki ankiety wykazują, że 69% nauczycieli uważa, że korzystanie z narzędzia edukacyjnego NUADU jest proste i intuicyjne.

 

Na tak pozytywny wynik składa się wiele czynników: 

 • Przejrzysty i minimalistyczny design, który nie rozprasza uwagi
 • Zorganizowana prezentacja dostępnych w bazie zadań
 • Konsekwentne i zrozumiałe ikony oraz symbole
 • Niskie wymagania sprzętowe
 • Kompatybilność z wieloma systemami i urządzeniami tj. tablety, smartfony
 • Wsparcie dla nauczycieli i uczniów za pomocą połączeń głosowych oraz czatu tekstowego
 • Interaktywny samouczek dostępny dla osób chcących zapoznać się z podstawami systemu 

Podsumowanie

 

Każdy uczeń potrzebuje indywidualnego wsparcia. W jaki sposób realizować ten idealny scenariusz systemu edukacji, jeżeli klasy są przepełnione i nie ma wystarczająco dużo czasu, który moglibyśmy przeznaczyć na spersonalizowane nauczanie? Istnieje wiele zwiastunów postępu technologicznego, który staje się najlepszym sprzymierzeńcem na ścieżce do dostosowanej i spersonalizowanej edukacji. Systemy sztucznej inteligencji wraz z algorytmami uczenia maszynowego są już częścią naszego codziennego życia. Stopniowo stają się integralną częścią świata edukacji, a postawy technofobiczne stają się przeszłością zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Nie należy jednak rozkochiwać się we wszystkim co związane z nowoczesną technologią. Kluczową postawą jest inteligentne inwestowanie w takie rozwiązania, które są skuteczne, wartościowe i zdolne do zmiany naszego świata na lepsze. Narzędzie NUADU jest tego doskonałym przykładem – w ciągu roku dołączyło do nas ponad 22 000 użytkowników w Polsce.

Powodem szybkiej adopcji systemu jest jego skuteczność w rozwiązywaniu uporczywych problemów. NUADU buduje samoocenę uczniów, którzy angażują się w proces uczenia. Dostarcza im żywych przykładów, że ich praca, trening i konsekwencja mają sens. Ponadto zapewnia natychmiastową informację zwrotną, czym wspiera motywację oraz zaangażowanie.

W przypadku nauczycieli, otrzymują oni niezastąpioną pomoc w gromadzeniu i analizie danych wykorzystywanych w procesie oceniania. NUADU ułatwia także żmudną pracę jaką jest personalizacja ścieżek edukacyjnych, co oszczędza czas, który można wykorzystać np. na indywidualne konsultacje. Rynek globalny wykazuje tendencję do wspierania rozwiązań edukacyjnych tego typu, aczkolwiek rozwiązania, które okazują się być nieefektywne, niewiarygodne lub które większość użytkowników uważa za zbyt skomplikowane, praktycznie natychmiastowo znikają tak szybko, jak się pojawią.

NUADU to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.