Firma NUADU

NUADU to firma z branży technologii edukacyjnych, oferująca oparte o dane spersonalizowane środowisko nauczania (Data Driven Personalized Learning Environment), w którym osadzone są zasoby dydaktyczne (ćwiczenia i baza wiedzy zgodna z podstawą programową) oraz unikalne mechanizmy logiki systemu (pozwalające na tworzenie adaptywnych ścieżek edukacyjnych).

Środowisko zarządza weryfikacją poprawności rozwiązywanych zadań, dynamicznie dopasowuje poziom ich trudności do stanu wiedzy ucznia oraz na bieżąco informuje zarówno ucznia, jak i nauczyciela o postępach w nauce.

Obecnie NUADU posiada biura w Polsce, Australii i Singapurze.

  • NUADU Sp. z o. o. – Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Poland
  • Five Senses NUADU – A2/195 Prospect Hwy, Seven Hills NSW 2147, Australia
  • NUADU Asia Pte. Ltd. – Marina View #23-10, Asia Square Tower 2, Singapore 018961 

 

Nasze wartości

  • Wierzymy, że każdy może odkryć swój naturalny potencjał.
  • Wierzymy, że technologia wyzwala edukację.
  • Wierzymy, że każdy, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy statusu społecznego zasługuje na dostęp do najwyższej jakości edukacji 

 

Nasza misja

Naszym celem jest poprawa jakości edukacji poprzez wykorzystanie technologii, zapewnienie obiektywizmu, ogólnoświatowej dostępności oraz indywidualnego podejścia do uczniów. Oferujemy najlepsze narzędzie adaptacyjne do wspierania procesu nauczania oraz ewaluacji wiedzy.

 

NUADU to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.