NUADU


to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.  

 

W NUADU wierzymy, że każdy może odkryć swój naturalny potencjał. NUADU jest zaprojektowane, aby być wiodącym oraz globalnie dostępnym narzędziem do ewaluacji oraz utrwalania wiedzy.

System umożliwia m.in. zlecanie zestawów zadań i kartkówek z gotowej bazy zadań, zgodnej z obowiązującą podstawą programową, zbieranie danych o postępach uczniów oraz szybką analizę zarówno ich mocnych stron jak i braków w wiedzy.

Korzystając z NUADU nauczyciel może określić poziomy trudności, typy zadań oraz ilość wariantów, dostosowując je do poziomu umiejętności swoich uczniów. Uczniowie mogą rozwiązywać aktywności na dowolnych urządzeniach mobilnych, otrzymują natychmiastową odpowiedź zwrotną w postaci wyników procentowych i mogą na bieżąco śledzić swoje postępy.

System jest dostarczany w postaci modelu SaaS (“software as a service”), co minimalizuje trudności związane z instalacją, utrzymaniem i późniejszymi aktualizacjami.

Naszą misją jest wykorzystanie technologii w celu poprawy jakości globalnej edukacji, zapewniającej obiektywność, indywidualne podejście do uczniów oraz powszechny dostęp.

 

Nasze rozwiązanie

 

Narzędzie cyfrowe NUADU zostało zaprojektowane z myślą o głębokim  zrozumieniu potrzeb nowej generacji uczniów oraz stanowi rozwiązanie dla codziennych wyzwań stojących przed nauczycielami. Wyposażone w przydatne oraz intuicyjne dla użytkownika funkcjonalności, NUADU staje się integralną częścią procesu dydaktycznego, ułatwiając skomplikowany proces konsolidacji wiedzy oraz wspierając każdy typ oceniania. Naszym celem jest usprawnienie oraz ułatwienie procesu dydaktycznego. 

 

Systematyka pracy uczniów

Jak zmotywować uczniów do systematycznej nauki oraz utrwalania wiedzy? Statystyki dowodzą, że wysoki odsetek uczniów korzystających z NUADU radzi sobie z systematycznym rozwiązywaniem zleconych im zestawów zadań. W szkołach, w których wdrożono NUADU, wskaźnik odrabialności zadań w ciągu pierwszych trzech miesięcy waha się między 20%, a 50%.

 

Ocenianie zorientowane na wyniki

Wyniki wdrożeń NUADU w placówkach oświaty na terenie wybranej gminy przedstawiono na wykresach poniżej. Odnotowano wzrost aktywności uczniów o około 10-30% na przestrzeni pierwszych kilku miesięcy.

 

Stała motywacja

Proces dydaktyczny wzbogacony o NUADU zmniejsza obciążenie emocjonalne; uczniowie otrzymują natychmiastową informację zwrotną o swoich wynikach i mają szansę na ich poprawę lub doskonalenie wiedzy, w komfortowych warunkach zacisza domowego. System działa motywująco i zachęca do skupienia się na indywidualnej pracy, ponieważ uczniowie nie są zmuszeni porównywać się ze sobą, ani konkurować z innymi.

 

Cechy systemu NUADU

 • wspieranie procesu ewaluacji wiedzy
 • umożliwienie przeprowadzenia ewaluacji: sumatywnej, formatywnej, normatywnej, diagnostycznej, ipsatywnej
 • automatyczna weryfikacja wyników
 • szybka analiza, zaawansowane raporty i natychmiastowa informacja zwrotna
 • personalizacja ścieżek nauczania: wsparcie indywidualnych celów oraz zautomatyzowany rozwój programów nauczania
 • narzędzia autorskie
 • Edytor równań
 • udostępnianie plików
 • dostęp online i offline
 • dystrybucja w postaci usługi SaaS
 • integracja z Microsoft® Office365®, Power BI i Classroom
 • aplikacja w chmurze obsługiwana przez Azure®
 • integracja z Google® Chromebook
 • zapewniona funkcja pojedynczego logowania się Google® Single Sign-On (SSO) w celu jego usprawnienia
 • gotowość do spełniania potrzeb generacji Alfa – ludzi urodzonych w dobie wszechobecnej technologii i Internetu

 

Jak działa NUADU?


 • Nauczyciel zadaje każdemu uczniowi zindywidualizowane i spersonalizowane zestawy zadań.
 • Uczniowie rozwiązują przypisane im ćwiczenia. Przykłady posiadają różne warianty tego samego zadania, dzięki czemu uczniowie pracują indywidualnie. 
 • Algorytmy NUADU sprawdzają wynik każdego zadania.
 • NUADU dostarcza każdemu uczniowi szczegółowy raport wyników z poszczególnych aktywności oraz ogólnego postępu.

Korzyści


 

Najwyższej jakości zasoby edukacyjne

NUADU oferuje łatwy dostęp do treści zgodnych z podstawą programową, tworzonych przez wiodących wydawców edukacyjnych i doświadczonych nauczycieli: wyczerpujący bank ćwiczeń oraz bogatą kolekcję zasobów dydaktycznych.

 

Zindywidualizowane podejście

NUADU pomaga wydobyć naturalny potencjał każdego ucznia. Nauczyciela mogą określić poziom trudności oraz długość i rodzaj zadań, aby dostosować je do umiejętności poszczególnych uczniów, zwiększając tym samym ich zadowolenie i motywację do nauki.

NUADU = 92% zadowolonych uczniów

 

Optymalizacja procesu nauczania

NUADU przyspiesza ewaluację wiedzy, pozostawiając więcej czasu na samo nauczanie. Po raz pierwszy będziesz w stanie obiektywnie i z łatwością porównać postępy uczniów.

 

Dzięki NUADU nauczyciele oszczędzają nawet do 7 godzin tygodniowo!

 

Poprawa jakości systemu edukacyjnego

NUADU pozwala na rzetelną, obiektywną i przejrzystą ewaluację wiedzy zdobytej przez uczniów. W rezultacie wpływa to na poprawę jakości procesu dydaktycznego.

 

Odrabialność zadań w NUADU osiąga wartość ponad 85% w pierwszych miesiącach wdrożenia!

NUADU dla nauczycieli


Wiedza to siła

 

 • Pomóż swoim uczniom odkryć ich naturalny potencjał. Poświęcaj mniej czasu na analizę mocnych oraz słabych stron w procesie nauczania, otrzymując jednocześnie szeroką wiedzę na temat wszystkich swoich uczniów.
 • Spraw, by oceny: formatywna, normatywna i skaningowa, były bardziej kompletne, dzięki automatycznie pozyskiwanym tysiącom danych na temat uczniów, w postaci szczegółowych statystyk, raportów oraz czytelnych wykresów.
 • Zapewnij wysoką jakość edukacji, spełniając standardy podstawy programowej i korzystając z treści dostosowanych do taksonomii Bloom’a, pochodzących od wiarygodnych wydawców edukacyjnych z całego świata.
 • Przygotuj swoich uczniów do oficjalnych egzaminów oraz monitoruj ich postępy w nauce, korzystając z wykresów umiejętności i wiedzy.

 

Czas jest najcenniejszym zasobem

 

 • Usprawnij indywidualizację procesu nauczania, komponując unikalne zestawy zadań z obszernej bazy gotowych ćwiczeń (lub w szybki sposób twórz własne zadania od podstaw).
 • Skracaj czas spędzony na przygotowaniu zajęć wyrównawczych, za pomocą automatycznie dostosowującego się do uczniów treningu naprawczego.
 • Spraw, by proces ewaluacji wiedzy był bardziej wydajny. Masz możliwość dostosowania poziomu trudności zadań, wprowadzenia ograniczenia czasowego oraz zlecenia unikalnych wariantów, zgodnie z potrzebami poszczególnych uczniów. To wszystko za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
 • Wspieraj personalizację, pozwalając uczniom na utrwalanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności w odpowiednim tempie oraz w miejscu, w którym czują się komfortowo, dzięki modułowi samokształcenia.
 • Zapewniaj najwyższą jakość edukacji również uczniom, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, poprzez drukowanie indywidualnych zestawów zadań wraz z kluczami odpowiedzi. 
 • Ucz i zdobywaj wiedzę. Dziel się dodatkowymi materiałami dydaktycznymi z uczniami i innymi nauczycielami.

 

Technologia jest wspaniała

 

 • Zyskaj pomoc w dostarczaniu natychmiastowej odpowiedzi zwrotnej w czasie rzeczywistym, dla wszystkich swoich uczniów (skorzystaj z automatycznej ewaluacji wiedzy lub ręcznie modyfikuj wyniki).
 • Odkrywaj zalety sztucznej inteligencji zyskując wsparcie przy ocenie zadań otwartych. System weryfikuje rozwiązane zadania pod kątem logiczności odpowiedzi.
 • Minimalizuj szansę na odpisywanie wyników lub ściąganie podczas egzaminów. NUADU automatycznie rozlosowuje warianty zadań dla poszczególnych uczniów.
 • Stale motywuj uczniów, pozwalając im zdecydować, które narzędzie edukacyjne jest dla nich najlepsze (92% uczniów jest zadowolonych z korzystania z NUADU).
 • Użytkowanie systemu jest bardzo proste dzięki interaktywnym tutorialom, przejrzystemu interfejsowi, zrozumiałym symbolom i ikonom, a także logicznie uporządkowanej strukturze treści.

 

Nasz system umożliwia: 

 

 • zlecanie zindywidualizowanych zestawów zadań mających na celu trening oraz sprawdzenie wiedzy uczniów, a także rozwój ich naturalnych umiejętności.
 • rozbudowana baza gotowych zadań NUADU zgodna z obowiązującą podstawą programową.
 • analiza oraz śledzenie postępów uczniów, pozwalające odkryć zarówno ich mocne strony jaki i luki w wiedzy; przegląd wyników oraz prób udzielanych odpowiedzi 
 • grupowanie uczniów w celu dostosowania poziomu trudności oraz czasu na rozwiązanie zestawów zadań
 • tworzenie oraz wykorzystanie własnych zadań dzięki kreatorowi zadań NUADU
 • udostępnianie plików, linków oraz dokumentów dzięki wirtualnej przestrzeni jaką jest baza wiedzy
 • drukowanie zestawów zadań wraz z kluczami odpowiedzi dla uczniów, którzy nie posiadają dostępu do Internetu
 • dostęp do internetowych zasobów wydawców z całego świata

 

Nasze rozwiązanie wspomaga nauczycieli w projektowaniu środowiska edukacyjnego zorientowanego na proces oraz zapewnia możliwość dostosowywania do uczniów indywidualnego trybu nauczania. Oszczędza również cenny czas nauczyciela, który zostałby przeznaczony na wymagane czynności administracyjne. Aż 72% pedagogów uważa, że NUADU jest przydatne w ich codziennej pracy.

NUADU dla uczniów i studentów


 •  Bądź pewny – nie podejmuj niepotrzebnego ryzyka. Poznaj zarówno swoje mocne strony, jak i luki w wiedzy oraz poczuj się w 100% przygotowany do oficjalnych egzamiów.
 • Czuj się pewny siebie, nie zdezorientowany. Śledź swoje postępy dzięki szczegółowym statystykom, czytelnym raportom i wykresom, a także intuicyjnemu panelowi użytkownika.
 • Zaufaj sprawdzonej jakości. Naucz się korzystać z wiarygodnych źródeł i wybieraj ćwiczenia najlepszych renomowanych wydawców z całego świata.
 • Uwierz w fakty, nie zgaduj. Otrzymuj natychmiastową odpowiedź zwrotną w czasie rzeczywistym i wyciągnij szybkie wnioski na przyszłość.
 • Znajdź własną drogę - nie zgub się. Podążaj spersonalizowaną ścieżką nauczania lub stwórz własną strategię za pomocą naszego modułu samokształcenia.
 • Nigdy się nie poddawaj. Dokonuj kolejnych prób udzielenia odpowiedzi lub popraw wyniki dzięki specjalnie wygenerowanej sesji naprawczej.
 • Doskonal swoje umiejętności – nie ograniczaj się. Rozwiązuj zadania w każdej wolnej chwili, podczas oczekiwania w kolejce lub jazdy autobusem, przy użyciu tabletu lub smartfonu.
 • Dołącz no naszej społeczności – nie musisz sam stawiać czoła wyzwaniom. Zapytaj nas o poradę za pośrednictwem czatu. 

 

System oferuje uczniom:

 

 • natychmiastowy feedback dzięki automatyzacji sprawdzania wyników
 • możliwość zapisu dotychczas rozwiązanych zadań oraz wznowienie procesu w dowolnym momencie
 • przegląd wyników i raportów – uczniowie mogą śledzić własne postępy
 • dostęp mobilny
 • dostęp do internetowych zasobów wydawców z całego świata

 

Nasze rozwiązanie wspomaga poszczególnych uczniów w:

 • rozpoznawaniu ich umiejętności
 • osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych
 • rozwoju umiejętności samooceny
 • formułowaniu własnych obaw
 • rozwoju właściwej motywacji
 • zrozumieniu kryteriów oceniania
 • określaniu własnych umiejętności psychospołecznych
 • zdobywaniu wiedzy

 

NUADU przyspiesza i usprawnia proces ewaluacji wiedzy. System jest zaprojektowany tak, aby wzbudzać zainteresowanie. Aż 62% uczniów zaczęło osiągać lepsze wyniki od momentu rozpoczęcia korzystania z NUADU.

Wymagania techniczne

System jest dostarczany w postaci modelu SaaS (“software as a service”), co minimalizuje trudności związane z instalacją, utrzymaniem i późniejszymi aktualizacjami.

NUADU jest zintegrowane z Microsoft® Office®365, Power BI, i Classroom. Powered by Azure®.

Platforma działa:

 

 • z systemami Windows, MacOS, Android, iOS
 • na każdej przeglądarce: Firefox, Chrome, Safari, MS Edge
 • na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi: Android OS co najmniej w wersji v 4.0; iOS co najmniej w wersji v. 5.0.

Platforma zapewnia uwierzytelnienie użytkowników za pomocą protokołów kryptograficznych zapewniających bezpieczeństwo komunikacji w sieci komputerowej (“SSL”).

NUADU to platforma wspierająca proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki.